odd

Noun

မကိန်း

  ~ oddity ထူးခြားခြင်း။ ထူးခြားဆန်းကြယ်သော-သူ-အရာ။ ထူးခြားချက်။

   Adjective

   တစ်မူထူးသော။ ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်သော။ ထူးဆန်းသော။ ထူးခြားသော။

   • -er, -est
   • The oddest thing about it was its colour.

   often derog ကြောင်တိကြောင်တောင်။

   • She lives with some very odd characters.

   မ ကိန်း။ မ ဂဏန်း။

   • 1/3/5 and 7 are odd numbers.

   ဘက်ပဲ့နေသော သို့ ကျွဲတစ်ဖက် နွားတစ်ဖက်ဖြစ်သော။

   အတိုအထွာ

   • She made a cushion out of odd bits of material.

   သာသာ

   • thirty-odd ie between 30 and 40 years later.

   ကြိုးကြားကြိုးကြား။ တစ်ခါတလေ။ တစ်ခု တလေ။

   • The landscape was bare except for the odd cactus.

   often ~ the odd ပိုလျှံနေသော၊ ပေးနိုင်သော အချိန်၊ ငွေ စသည်

   • When you've got an odd five minutes, I'd like to speak to you.

   forming compound adj တစ်မူထူးသော၊ ကြောင်သော စသည့် အနက် ဆောင် သော ရှေ့ ဆက်

   • an odd-looking house.

   ~ odder comparative; ~ oddest superlative

    Adverb

    ~ oddly ထူးဆန်းစွာ

     pinnate

     Adjective

     ကြက်တောင်ပုံ၊ ငှက်တောင်ပုံ ဖြစ်သော။