massive

Noun

~ Massiveness ထုထည်-ကြီးမားခြင်းကောင်းခြင်း။

  Adjective

  ထုထည်ကြီးမားသော။ လေးလံသော။

  • a massive building/rock.

  ထူးထူးကဲကဲ ကြီးမားသော၊ များပြားသော။ တစ်ခဲနက်ဖြစ်သော။

  • a massive increase/crowd.

  Adverb

  ~ Massively ထုထည်ကြီးကြီးနှင့်။ ကြီးမားလေးကန်စွာ။