load

Noun

သတ္တုကြော

  ဝန်။ ထမ်းယူသယ်ဆောင်ရသော ပမာဏ။ တစ်ထမ်း၊ တစ်ရွက်၊ တစ် လှည်း၊ တစ် လှေ စသည်။

  • porters carrying loads up the mountain.

  compounds တစ်စီးစာ။ တစ်ခေါက်စာ။ ...နှင့်အပြည့်။

  • a full load of washing.

  တာဝန်။ ဝန်။ အလုပ်။

  • I've got a heavy workload/teaching load.

  usu sing တာဝန်။ ဝန်။ ဝန်ထုပ်။

  • The phone call took a load off my mind.

  ခံနိုင်သည့်၊ ထမ်းထားသည့် ဝန်။

  • a load-bearing wall.

  လျှပ်စစ်ဓာတ်အား

   infml တစ်ထမ်းတစ်ပိုး။ တစ်လှေကြီး။

   • 'Do you have any change?' 'Loads!'

   of sth အများကြီး။ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း။ တစ်ထွေးကြီး။

   • He brought round a load of old junk.

   ~ loads plural

    Verb

    ဝန်တင်သည်။ ဝန်လေးသည်။

     ကုန်၊ ဝန်စသည် တင်သည်။ ထည့်စရာ ထည့်သည်။

     • they load up their dugout canoes.

     ယာဉ်တွင် ဝန်စသည် တင်သည်။

     • The boat is still loading.

     esp passive မူမမှန်အောင် မဲတင်းထားသည်။ ကလိမ်ကျ ထားသည်။

     • a loaded dice ie one with weight added so that it will fall in a certain way/eg with the six on top.

     ~ into A အမြောက်စသည် ကျည်ထိုးသည်။ ကင်မရာ ဖလင် ထည့်သည်။

     • She loaded the camera with film/loaded a film into the camera.

     ကွန်ပျူတာတွင် အချက်အလက်စသည် ထည့်သွင်းသည်။

     • Wait for the game to load.

     ~ loads 3rd person; ~ loaded past and past participle; ~ loading present participle

      Adjective

      ~ loaded ဝန်လေးအောင်လုပ်ထားသော။

       အပြည့်အမောက်၊ တနင့်တပိုး ဖြည့် ထားသော။

       • loaded baskets.

       ကျိကျိတက် ချမ်းသာ သော။ ထော သော

        infml usu derog အပြည့်ပါသော

        • cakes loaded with calories.

        မဲတင်း ထားသော။ ပင်းသော။ ဘက်လိုက်သော။

        • The law is heavily loaded in favor of the consumer.

        နှပ်ကြောင်းပေးထား သော။

        • a loaded question ie one that is designed to make the person answering reveal more than he or she intended.

        down

        Noun

        ငှက်မွေးနု

        • pillows filled with down.

        မွေးနု။ မွေးညင်း။

        • The first down was beginning to appear on the young man's face.

        ~ downs plural

         Verb

         ကျိုက်ချသည်။ မော့ချသည်။

         • We downed our beer and left.

         လေယာဉ် စသည်ကို ပစ်ချသည်။

         • 175 enemy aircraft had been downed.

         ~ downs 3rd person; ~ downed past and past participle; ~ downing present participle

          Adjective

          ဝမ်းနည်းသော။ စိတ်အားညှိုးငယ်သော။ စိတ်ဓာတ်ကျသော

          • feeling a bit down at the moment.

          ကွန်ပျူတာ စသည် ချွတ်ယွင်းနေသော

          • You'll have to wait—the system's down this morning.

          Adverb

          မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ဦးတည်လျက်။ ကျ။ ချ။ သွား။

          • He looked down at her. မိန်းကလေးကို သူငုံ့ကြည့် သည်။

          မျိုချ

          • The baby's sick and can't keep her food down.

          မတ်ရပ်မှတုံးလုံး ဖြစ်လျက်။ တိုက်ချ။ လှဲချ။ လဲလျောင်း။ ချိုးချ။

          • knock someone down

          မတ်မတ်မှ ညွတ်လျက်။ ထိုင်ချ။ ဒူးတုပ်၊ ဒူးထောက် ချ။ ဝပ် ချ။

          • He bent down to pick up his gloves.

          နိမ့်ရာသို့။ အောက်သို့။ ကျဆင်းလျက်။

          • Mary is not down yet i.e She is still in an upstairs room.

          ပဟေဠိအညွှန်း ဒေါင်လိုက်။

          • I can't do 3 down.

          မြို့ကြီးပြကြီးမှ ဝေးလျက်။ ချောင်ကျသောအပိုင်း။ တောပိုင်းသို့ဆင်းလျက်။

          • move from London down to the country.

          တောင်ဘက်ပိုင်း။ အောက်ပိုင်း။

          • living down south.

          အောက်စဖို့ဒ်၊ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်တိို့မှ ဆင်းသည်

          • going down at the end of the year.

          အရှိန်၊ ပမာဏ စသည် လျော့ ၍၊ လျှော့၍။ လျှော့ကျ။ မှိန်ကျ။ ငြိမ်ကျ။

          • The heels of these shoes are quite worn down. ဖိနပ်က ဖနောင့်ပါးနေပြီ။

          ရေးချ။ ကူးချ။

          ~ for sth စာရင်းထည့် ထားသည်

          • Do you have me down for the team?

          ~ to sb/sth ထိပ်ဆုံးမှ အောက်ဆုံး။

          • I could see everything now/down to the pattern on the teacups.

          ငွေ ကုန်သွားသည်။ ရှုံးသွားသည်

          • After paying all the bills/I found myself £5 down.

          တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် လက်ငင်းပေးချေလျက်။

          • Pay me £50 down/as a down payment and the rest at the end of the month.

          တစ်ခုချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း စဉ်တိုက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြီးစီးလျက်။

          • 'How many candidates have you seen so far?'

          Preposition

          အမြင့်မှအနိမ့်သို့

          • The stone rolled down the hill.

          မြစ်၊ ချောင်း အတိုင်းစုန်လျှင်။

          • There's a bridge a mile down the river from here.

          တစ်လျှောက်။ အတိုင်း။

          • Go down the road till you reach the traffic lights.

          ခေတ်အဆက်ဆက်။ ခေတ်ကာလ တစ်လျှောက်။

          • an exhibition of costumes down the ages i.e from all periods of history.

          Down

          Noun

          ~ Downs plural