let go of

Verb

~ lets go of 3rd person; ~ let go of past and past participle; ~ letting go of present participle

  -let

  Noun

  with N forming N သေးသော။ ငယ်သော။ …ကလေး။

  • booklet.

  …ပေါက်စ။ …ကလေး။

  • starlet.

  let

  Noun

  ငှားရမ်းခြင်း

  • Cottage available for long or short let.

  တင်းနစ် စပေးဘောလုံးသည် တခြားဘက်သို့ နေရာမှန်ကျသော်လည်း ကြား ကာ ပိုက် ထိပ် ကို ထိသွားလျှင် စပေး ဘောလုံး နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရိုက်ရခြင်း။

   ~ lets plural

    Verb

    ခွင့်ပြုသည်။ … ပါစေ။ ခွင့်ပြုသည်။

    • Let them splash around in the pool for a while.

    ဝင်၊ ထွက်ခွင့်ပေးသည်။ လွှတ်ပေးသည်။

    • I'll give you a key so that you can let yourself in.

    … ကြရအောင်။ … ကြစို့။

    • I don't think we'll succeed but let's try anyway.

    ယဉ်ကျေး ဖွယ်ရာ အသုံးအနှုန်း … ပါရစေ။ …ပါစို့။

    • Let us not forget all the other people who helped.

    …ပါစေ။ …ပါစေ။ … ပါစေ။

    • Let them attack: they won't know what's hit them!

    ~ sth out to sb အငှားချသည်။ ငှားသည်။

    • They decided to let out the smaller flats at low rents.

    ~ past and past participle form of let

     ~ lets 3rd person; ~ let past and past participle; ~ letting present participle

      go

      Noun

      goes အလှည့်။

      • Whose go is it?

      တက်ကြွမှု

      • She's full of/She's got a lot of get up and go!

      ~ goes plural

       Verb

       သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ ~ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ ~ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ ~ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ ~ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ ~ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ ~ go on ဆက်လုပ်။

        Movement တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ ခရီးသွားသည်။

        • She has gone to see her sister this weekend. Are you going home for Christmas?

        ထွက်ခွာသည်။ သွားသည်။ ~ to sth; with sb တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် သွားသည်။

        • They came at six and went at nine. Has she gone yet?

        usu without a or the ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် သွားသည်။ usu without a or the တက်သည်။

        • go to hospital/US go to the hospital ie for medical treatment.

        ~ for sth; also used with the -ing form of a V ထွက်သည်။ သွားသည်။ ~ on sth ထွက်သည်။ သွားသည်။ တက်သည်။

        • Shall we go for a drink ie at a pub or bar after work?

        သွားသည်၊ ပြေးသည်၊ မောင်းသည်၊ စီးသည် စသည်

        • We still have five miles to go ie until we reach our destination.

        သွားသည်။ ပြေးသည်။ ရွေ့သည်။

        • The car went skidding off the road into a ditch.

        ပို့သည်။ တင်သည်။ သွားသည်။

        • Such complaints must go through the proper channels.

        from to သွားသည်။ ရောက်သည်။ တိုင်သည်။ အလျားစသည် ရှိ သည်။

        • Our garden goes down as far as the river.

        Position ထားသည်။ in/ into sth တော်သည်။ ကိုက်သည်။ တန်သည်။ ဆံ့သည်။ into sth ကိန်းချင်းစားရာတွင် ဝင်သည်။ ပြတ်သည်။

        • This dictionary goes on the top shelf.

        Activity ဘဝ၊ စီးပွားရေးစသည် အခြေအနေ ရှိသည်။

        • How did your interview go? It went very well/thank you.

        တာလွှတ်ခြင်း စသည်တွင် စလုပ်ရန် အချက်ပေး စကား။ ပြေး၊ ထွက်၊ ခုန် စသည်။

        • I'll say One/two/three/go! as a signal for you to start.

        စက် စသည် လည်သည်/သွားသည်။

        • This machine goes by electricity.

        ~ State ထိပ်ပြောင်၊ မျက်စိကန်း၊ ချဉ်၊ ပုပ်သိုး စသည် သွားသည်။

        • go bald/blind/mad/pale/bankrupt.

        ~ BECOME နေသည်။

        • The police usually go armed in this part of the city.

        သတိမထားမိ၊ သတိမမူမိ ဖြစ်သည်။

        • Police are worried that many crimes go unreported ie are not reported to them.

        ~ Sound အလိုက်၊ တေးသွားရှိသည်။ ဆိုသည်။

        • How does that song go?

        မြည်သည်။ အော်သည်။ လုပ်ပြသည်။

        • She went like this with her hand.

        Coming to an end ပျောက်သည်။

        • I've washed it repeatedly but the stain won't go.

        used after must, have to or can ရှင်းပစ်သည်။ ဖယ်ပစ်သည်။ ဖယ်ထုတ်သည်။

        • He's incompetent __ he'll have to go.

        မျက်စိအခြေအနေ၊ စိတ် အခြေအနေ စသည် ယိုယွင်း လာသည်၊ ပိုမိုဆိုးရွား လာသည်။

        • His mind is going ie He is losing his mental powers.

        ပျက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အခြေအနေ မဟုတ်တော့။

        • The company has gone into liquidation ie become bankrupt.

        ခရာမှုတ်ခြင်း၊ ခေါင်းလောင်း တီးခြင်း စသည် အသံဖြင့် အချက်ပေးသည်။

        • The whistle goes at the end of the match.

        ~ goes 3rd person; ~ went past tense; ~ gone past participle; ~ going present participle

         of

         Preposition

         followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

         • an acquaintance of my wife's.

         • the role of the teacher.

         ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

         • a woman of Italian descent.

         တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

         • the songs of John Lennon.

         ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ …ကို။

         • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

         အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ … ဖြင့်ပြီးသော။

         • a dress of blue silk.

         ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

         • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

         အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

         • a member of the football team. for six months of the year.

         အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

         • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

         ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

         • the twenty- second of July. the first of May.

         ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

         • a lover of ie sb who loves classical music.

         ၏။ ရဲ့။

         • deprived of his mother's protection.

         ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

         • die of pneumonia.

         ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

         • the result of the debate.

         ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

         • the city of Dublin.

         သော။ တဲ့။

         • a coat of many colors.

         သော။ တဲ့။

         • Where's that fool of a receptionist?

         သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

         • It's wrong of your friend to suggest it.