internecine

Adjective

fml နှစ်ဖက်လုံးကို ပျက်စီးစေသော။

  • the region's history of savage internecine warfare.

အပြန်အလှန် သေစေတတ်သော။ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးသော။