intelligent

Adjective

ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းရှိသော။ ဉာဏ်ထက်သော။ ပညာသားပါသော။

  • a highly intelligent child.

computing အတွေ့အကြုံများမှ ရရှိသောသုတကို သိုမှီး၍ အခြေအနေ အမျိုးမျိုး၌ အသုံးချနိုင်စွမ်းသော။ ဆက်စပ်ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်းသော။

  • an intelligent system/workstation.