highland

Noun

တောင်တန်းများစွာရှိသည့် စကော့တလန်မြောက်ဖက် ဒေသနှင့်ဆိုင်သော

  usu pl ကုန်းမြင့်ဒေသ။ တောင်တန်းဒေသ။

   စကော့တလန် တောင်တန်းဒေသ။ စကော့ တလန်။

    ~ highlands plural

     Adjective

     ကုန်းမြင့်ဒေသ။ တောင်တန်းဒေသ။

      စကော့တလန် တောင်တန်းဒေသ။ စကော့တလန်။

      • Highland cattle.