go

Noun

goes အလှည့်။

 • Whose go is it?

တက်ကြွမှု

 • She's full of/She's got a lot of get up and go!

~ goes plural

  Verb

  သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ ~ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ ~ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ ~ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ ~ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ ~ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ ~ go on ဆက်လုပ်။

   Movement တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ ခရီးသွားသည်။

   • She has gone to see her sister this weekend. Are you going home for Christmas?

   ထွက်ခွာသည်။ သွားသည်။ ~ to sth; with sb တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် သွားသည်။

   • They came at six and went at nine. Has she gone yet?

   usu without a or the ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် သွားသည်။ usu without a or the တက်သည်။

   • go to hospital/US go to the hospital ie for medical treatment.

   ~ for sth; also used with the -ing form of a V ထွက်သည်။ သွားသည်။ ~ on sth ထွက်သည်။ သွားသည်။ တက်သည်။

   • Shall we go for a drink ie at a pub or bar after work?

   သွားသည်၊ ပြေးသည်၊ မောင်းသည်၊ စီးသည် စသည်

   • We still have five miles to go ie until we reach our destination.

   သွားသည်။ ပြေးသည်။ ရွေ့သည်။

   • The car went skidding off the road into a ditch.

   ပို့သည်။ တင်သည်။ သွားသည်။

   • Such complaints must go through the proper channels.

   from to သွားသည်။ ရောက်သည်။ တိုင်သည်။ အလျားစသည် ရှိ သည်။

   • Our garden goes down as far as the river.

   Position ထားသည်။ in/ into sth တော်သည်။ ကိုက်သည်။ တန်သည်။ ဆံ့သည်။ into sth ကိန်းချင်းစားရာတွင် ဝင်သည်။ ပြတ်သည်။

   • This dictionary goes on the top shelf.

   Activity ဘဝ၊ စီးပွားရေးစသည် အခြေအနေ ရှိသည်။

   • How did your interview go? It went very well/thank you.

   တာလွှတ်ခြင်း စသည်တွင် စလုပ်ရန် အချက်ပေး စကား။ ပြေး၊ ထွက်၊ ခုန် စသည်။

   • I'll say One/two/three/go! as a signal for you to start.

   စက် စသည် လည်သည်/သွားသည်။

   • This machine goes by electricity.

   ~ State ထိပ်ပြောင်၊ မျက်စိကန်း၊ ချဉ်၊ ပုပ်သိုး စသည် သွားသည်။

   • go bald/blind/mad/pale/bankrupt.

   ~ BECOME နေသည်။

   • The police usually go armed in this part of the city.

   သတိမထားမိ၊ သတိမမူမိ ဖြစ်သည်။

   • Police are worried that many crimes go unreported ie are not reported to them.

   ~ Sound အလိုက်၊ တေးသွားရှိသည်။ ဆိုသည်။

   • How does that song go?

   မြည်သည်။ အော်သည်။ လုပ်ပြသည်။

   • She went like this with her hand.

   Coming to an end ပျောက်သည်။

   • I've washed it repeatedly but the stain won't go.

   used after must, have to or can ရှင်းပစ်သည်။ ဖယ်ပစ်သည်။ ဖယ်ထုတ်သည်။

   • He's incompetent __ he'll have to go.

   မျက်စိအခြေအနေ၊ စိတ် အခြေအနေ စသည် ယိုယွင်း လာသည်၊ ပိုမိုဆိုးရွား လာသည်။

   • His mind is going ie He is losing his mental powers.

   ပျက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အခြေအနေ မဟုတ်တော့။

   • The company has gone into liquidation ie become bankrupt.

   ခရာမှုတ်ခြင်း၊ ခေါင်းလောင်း တီးခြင်း စသည် အသံဖြင့် အချက်ပေးသည်။

   • The whistle goes at the end of the match.

   ~ goes 3rd person; ~ went past tense; ~ gone past participle; ~ going present participle

    back

    Noun

    ကျောဘက်။ နောက်ကျော။

    • He had a bad cut on the back of his head.

    ကျောပြင်။ ကျောကုန်း။ ကျောရိုး။

    • He lay on his back and looked up at the sky.

    တိရစ္ဆာန် ကျောကုန်း။

    • Fasten the saddle on the horse's back.

    ကုလားထိုင်ကျောမှီ

     ဘောလုံးကဲ့သို့ ကစားနည်း မျိုးတွင် နောက်တန်းလူ။

      ~ backs plural

       Verb

       ထောက်ခံသည်။ အားပေးသည်။

       • Her parents backed her in her choice of career.

       ငွေကြေးပံ့ပိုးသည်

       • They persuaded various banks to back the project.

       နောက်ဆုတ်သည်

       • He backed into the car behind.

       ငွေ လောင်းသည်။

       • I backed four horses but won nothing.

       နောက်ကျောတွင်ခံထားသည်။ usu be backed

       • The photograph was backed with cardboard.

       ဂီတ အတီးဖြင့် တွဲဖက်ပံ့ပိုးပေးသည်။

       • a singer backed by a full orchestra.

       ~ backs 3rd person; ~ backed past and past participle; ~ backing present participle

        Adjective

        နောက်၌ရှိသော။ နောက်။

        • Deliveries should be made at the back entrance.

        ယခင် ကထုတ်ဝေခဲ့ သော။ အဟောင်း။

        • back issues of a magazine.

        ကြွေးကျန်

        • back pay/taxes/rent.

        Adverb

        နောက်သို့

        • She fell back towards the end of the race.

        နောက်သို့။ အနည်းငယ်။

        • The barriers failed to keep/hold the crowds back.

        ထိန်းထားလျက်။ ချုပ်တည်းလျက်။

        • He could no longer hold back his tears.

        ပြန် ထား၊ ပေး၊ ရောက်၊ သွား စသည်

        • Put the book back on the shelf. We came back from our holiday on the 25th.

        အတိတ် ကာလသို့ ပြန်၍။

        • The village has a history going back to the Middle Ages.

        ခရီး လွန်ခဲ့သော။

        • We should have turned left five kilometers back.

        ထွက်ခွာခဲ့သော၊ ဆိုခဲ့သော နေရာ

        • Back at home/her parents were worried.

        ပြန်

        • Jane wrote him a long letter/but he never wrote back.

        ပြန်၍ရောက်လျက်၊ ခေတ်စားလျက်။

        • The styles of the 1960s are back in fashion.