glum

Noun

~ Glumness သုန်သုန်မှုန်မှုန်-ငေးငေးငိုင်ငိုင်-မကြည်မသာ-ရှိခြင်း။

  Adjective

  မှိုင်တွေငေးငိုင်သော။ ဝမ်းနည်းသော။ စိတ်ဓာတ်ကျသော။

  • glum expressions/faces/news.

  ~ glummer comparative; ~ glummest superlative

   Adverb

   ~ Glumly သုန်မှုန်စွာ။ ငေးငိုင်တွေဝေစွာ။ စိတ်မသက်မသာစွာ။