focal

Noun

~ Focus အလင်းရောင်ခြည်ဆုံဆည်းမိရာ ဗဟိုချက်မ။

  Verb

  အလင်းရောင်ဆုံဆည်းမိရာ ဗဟိုချက်သို့စုရုံးစေသည်။

   Adjective

   ရုပ်ပုံကြည်သော သို့ ရုပ်ပုံဝါးသော ဆုံချက်။ ဆုံချက် ဆိုင်ရာ။

    thesaurus