father

Noun

ဖခင်။ အဖေ။ ဖေဖေ။ အဖ။

 • Ben's a wonderful husband and father.

usu pl fml ဘိုးဘေး ဘီဘင်။

 • the land of our fathers.

ဖခင်

 • Gillray is considered by many to be the father of the modern political cartoon.

အဖဘုရားသခင်။

 • Our Heavenly Father.

ဘရင်ဂျီ ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးသော အာလုပ်စကား

 • Yes/Father

~ fathers plural

  Verb

  ကလေးအဖေဖြစ်သည်

  • father a child.

  တီထွင်သည် သို့ ဖန်တီးသည်။

  • father a plan.

  ~ fathers 3rd person; ~ fathered past and past participle; ~ fathering present participle

   Adjective

   ~ Fatherless အဖမဲ့ဖြစ်သော။

    Adverb

    ~ Fatherly ဖခင်ကဲ့သို့သော။ ခင်မင်ကြင်နာပြုစု စောင့်ရှောက်တတ်သော။

     Father

     Noun

     ~ Fathers plural