fail-safe

Adjective

တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းသွားသည့်တိုင် ဘေးကင်းအောင် စီမံထားသော စက်ကိရိယာ စသည်။ without fail IDM မပျက်မကွက်။ အမြဲတမ်း။ အစဉ်သဖြင့်။

  Noun

  ~ fail-safes plural

   failsafe

   Adjective

   တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းသွားသည့်တိုင် ဘေးကင်းအောင် စီမံထားသော စက်ကိရိယာ စသည်

   • a fail- safe device/mechanism/system.