emphatic

Adjective

ပြတ်သားသော

    အပြတ်အသတ် ဖြစ်သော

    • an emphatic victory.

    လေးနက်အောင်ပြောဆိုသော

      အချို့သော အဘိဓါန်များ တွင် EMPH ဟု အတိုကောက် အဖြစ် သုံးထားသည်။