draw

Noun

usu sing ~ for sth မဲချရွေးချယ်ခြင်း။ မဲနှိုက်ခြင်း။ ထီဖွင့်ခြင်း။

 • the draw for the second round of the European Cup.

ကံထူးရှင် ရွေးချယ်ပွဲ။ မဲနှိုက်၍ ပွဲစဉ်တွဲခြင်း၊ ချခြင်း။ usu sing မဲကျ သော ပွဲစဉ် များ။

 • Enter our £1 million prize draw!

သရေပွဲ

 • The match ended in a 2-2 draw.

usu sing ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ အရာ။

 • A live band is always a good draw at a disco.

ဆေးလိပ်၊ ဆေးတံ ဖွာခြင်း၊ ရှိုက်ခြင်း။

 • superb cigars offering tons of peppery smoke on each draw.

~ draws plural

  Verb

  ဆွဲသည်။ ဆွဲယူသည်။ အာရုံငြိကပ်သည်။ ပန်းချီဆွဲသည်။ ဆင်ခြင်သုံးသပ်သည်။ to draw in ကျဉ်းစေသည်။ တောင်းခံရယူသည်။ ဖြားယောင်းသည်။ to draw on အပေါ်ထပ်ဝတ်သည်။ to draw back နောက်ဆုတ်သည်။ to draw off ထွက်ခွာသွားသည်။

   ပုံဆွဲသည်

   • draw a picture/diagram/graph. She drew a house.

   အရုပ်ရေးသည်

    ဝင်လာသည်။ နီးလာ သည်။

    • The figures in the distance seemed to be drawing nearer/closer.

    ဆွဲထုတ်သည်။ ရွှေ့သည်။

    • I drew my chair up closer to the fire.

    ဆွဲခေါ်သည်

    • She drew me onto the balcony.

    မြင်း စသည် လှည်း၊ ရထားဆွဲသည်။

    • The Queen's coach was drawn by six horses.

    ကန့်လန့်ကာ စသည် ပိတ်သည်၊ ဖွင့်သည်။

    • She drew back a curtain across the doorway.

    သေနတ်၊ ဓား၊ လက်နက် ဆွဲထုတ်သည်။

    • He came towards me with his sword drawn.

    ~ sth from sth ကောက်ချက်ချသည်။ သင်ခန်းစာယူသည်။

    • What conclusions did you draw from the report?

    နှိုင်းယှဉ်သည်

    • draw an analogy/a comparison/a parallel/a distinction between two events.

    ~ sth from sth/sb ထုတ်နုတ်သည်။ ရယူသည်။

    • The army draws its recruits from all classes of society.

    ~ sb to sth ဆွဲဆောင်သည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်သည်။

    • The film is drawing large audiences.

    ~ sth from sb တုံ့ပြန်မှုရ သည်။

    • The announcement drew loud applause from the audience.

    ~ sb about/on sth esp passive များများပြောလာ အောင် မေးမြန်းသည်။

    • The interviewer asked about possible tax increases/but the minister refused to be drawn on that.

    ~ for sth; sth from sth; sb against sb ကံစမ်းခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ မဲနှိုက်သည်။

    • draw for partners eg in a card-game.

    ~ with/against sb သရေပွဲဖြစ်သည်။ သရေကျသည်။

    • England and Spain drew.

    ~ sth from sth; sth out of sth ဘဏ်မှငွေထုတ်သည်။ ~ sth on sth ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ထုတ်သည်။ ပင်စင်လစာ စသည် ထုတ်ယူသည်။

    • Can I draw $80 from/out of my account? I drew out £200.

    ~ sth from sth; sth off ရေ၊ အရည် ငင်သည်၊ ဆွဲသည်။ မှုတ်ထုတ် သည်။ စုပ်ယူသည်။ ~ at/on sth; sth in ရှိုက် သည်။ ဖွာသည်။

    • He drew off a pint of beer. ဘီယာတစ်ပိုင့် ခွက်ခြင် ထုတ်ပေးသည်။

    nautical သင်္ဘော ရေစူးရှိသည်။

    • a ship drawing 20 feet.

    ~ draws 3rd person; ~ drew past tense; ~ drawn past participle; ~ drawing present participle

     close

     Noun

     လုပ်ငန်း၊ ကာလချိန်တာ အဆုံး၊ အဆုံးပိုင်း။ in sing. fml

     • The ceremony was brought to/came to/drew to a close with the singing of the national anthem.

     တစ်ဖက်ပိတ်လမ်းများ တွင် လမ်းအမည်၌ထည့်သုံးသော စကားလုံး

     • Brookside Close.

     ခရစ်ယာန်ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း စသည်၏ ပရိဝုဏ်။

      ~ closes plural

       Verb

       ပိတ်သည်။ ဖုံးသည်။

       • If you close your eyes/you can't see anything.

       လုပ်ငန်း ပိတ်သည်၊ ပိတ် ထားသည်။

       • They closed our local station years ago.

       အပြီးသတ်သည်။ နိဂုံးချုပ်သည်။

       • The speaker closed the meeting with a word of thanks to the chairman.

       မီလာ၊ ကပ်လာ၊ နီးလာသည်။

       • He's closing the gap on his rivals.

       ~ closes 3rd person; ~ closed past and past participle; ~ closing present participle

        Adjective

        အချိန်၊ နေရာနီးသော၊ နီးကပ်သော။ ခါနီး။

        • The children are close to each other in age.

        သွေးနီးသော

        • a close relative.

        ရင်းနှီးသော

        • She is very close to her father/She and her father are very close.

        အလုပ်သဘောအရနီးကပ်သော၊ ဆက်သွယ်မှုရှိသော။

        • The two companies have close links with each other.

        ထပ်တူနီးပါးဖြစ်သော။ ...လုနီးပါးဖြစ်သော။

        • His feeling for her was close to hatred.

        အသေအချာ။ အသေးစိတ်။ အနီးကပ်။

        • On closer examination/inspection the painting proved to be a fake.

        ပွတ်ကာသီကာ နှာတစ်ဖျားဖြင့်နိုင်သော။

        • a close contest/match/election.

        စိပ်သော။ ပြွတ်သိပ်သော။

        • The soldiers advanced in close formation.

        သီသီကလေး။ လက်မတင်ကလေး။

        • We caught the train in the end/but it was close i.e we nearly missed it.

        ပြောင်အောင်။ အငုတ်မကျန်အောင်။

        • A new razor gives a close shave.

        လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းထားသော။

        • keep something a close secret.

        အိုက်စပ်စပ်ဖြစ်သော။

        • It's very close and thundery today.

        မွန်း ကျပ်သော။ လှောင်သော။

        • STUFFY Open a window—it's very close in here.

        သိုသိပ်သော။ လျှို့ဝှက်သော

        • She's always been a bit close about their relationship.

        ကပ်စေးနှဲသော။ တွန့်တိုသော

        • He's very close with his money.

        သရ သံ ဌာန်ချင်းနီးသော။ phonetics

        • The English vowels I and U are close.

        ~ closer comparative; ~ closest superlative

         Adverb

         ထပ်တူနီးပါး။ နီးကပ်စွာ။ ပူးကပ်လျက်။

         • She stood close up against the wall.