distasteful

Adjective

မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်သော

  • I find his use of bad language extremely distasteful. ဒီကောင် အာကြမ်းတာကိုတော့ နည်းနည်းမှ မကြိုက်ဘူး။

ခါးသီး