destruction

Noun

ဖျက််ဆီးမှု၊ ပျက်ပြားမှု

  ဖျက်ဆီးခြင်း။ ပျက်စီးခြင်း။ အဖျက်အဆီး။ အပျက်အစီး။

  • a tidal wave bringing death and destruction in its wake.

  fml ဖျက်ဆီးသောအရာ။ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း။

  • Gambling was his destruction.

  ~ destructions plural

   Adjective

   ~ Destructive ဖျက်ဆီးစေတတ်သော။ သေကြေပျက်စီးတတ်သော။