dead

Verb

~ Deaden ထုံစေသည်။ ထကြွမှုမရှိအောင်လုပ်သည်။ ခံစားမှုလျော့နည်းစေသည်။

  Adjective

  အသေ။ အသက်မရှိတော့သော။ အနွမ်း။

  • He was shot dead by masked gunmen.

  သက်မဲ့အရာဝတ္ထု

  • dead matter e.g rock

  သေလုအောင်မောပန်း သော။ သေရုပ်ပေါက်နေသော။

  • You look completely dead. Are you all right?

  ထုံကျဉ် သော

  • I couldn't unlock the door because my fingers had gone dead.

  ~ to sth ခံစားမှုကင်းသော။

  • He was dead to all feelings of pity.

  ပျက်နေသော

  • The telephone went dead i.e produced no more sounds.

  ပြီးဆုံးသွားသော။ ကုန်ဆုံးသွားသော။ မသုံးတော့သော။

  • My love for him is dead.

  ပျင်းရိဖွယ် ကောင်းသော။ ငြီးငွေ့ဖွယ် ကောင်းသော။

  • What a dead place this is!

  ခြောက်ကပ်တိတ်ဆိတ်နေသော

  • The town is dead now the factory has closed.

  လုံးလုံးလျားလျား။ အကြွင်းမဲ့။ သေချာ ပေါက်။ တည့်တည့်။

  • He's a dead cert/certainty for the 100 metres.

  ခြောက်ကပ်သော

  • a dead voice.

  ထိုင်းမှိုင်းသော

  • The walls were a dead brown colour.

  sports ကစားကွင်း ပြင်ဘက်ရောက်သော ဘောလုံး

   ရေတင်၍ ဘောလုံးကောင်းစွာ မလိမ့်နိုင်သော။

   • Rain had made the pitch rather dead.

   ~ deader comparative; ~ deadest superlative

    Adverb

    လုံးဝ။ လုံးလုံးလျားလျား။ အလွန့်အလွန်။ တအား။ တည့်တည့်။ ကွက်တိ။ အပြတ်။

    • She's dead set on getting i.e determined to get this new job.

    အလွန်။ သိပ်။

    • We carried the dead and the wounded off the battlefield.

    Noun

    ~ deads plural

     on

     Adverb

     ဆက်၍

     • He worked on without a break.

     တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

     • Please send my letter on to my new address.

     ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

     • Why doesn't she have her glasses on?

     ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

     • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

     ဖွင့်လျက်

     • Someone has left the tap on ie The water is running.

     လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

     • We were without electricity for three hours but it's on again now.

     ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

     • The strike has been on now for six weeks.

     ပြမည် သို့ ရှိသည်။

     • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

     ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

     • There's a good play on at the local theatre.

     အစီအစဉ် ရှိသည်။

     • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

     ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

     • I'm on in five minutes. What time is the group on?

     ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

     • The bus driver waited until everybody was on.

     ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

     • enter the harbour broadside on.

     Preposition

     also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

     • a drawing on the blackboard.

     ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

     • stand on one foot lie on one's back.

     ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

     • on the plane from London to New York.

     မှာ။ မှ။

     • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

     တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

     • US They're arriving Sunday.

     also upon တွင်၊ မှာ။

     • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

     နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

     • speak/write/lecture on Shakespeare.

     တွင်၊ မှာ၊ က။

     • be on the committee/staff/jury/panel.

     ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

     • The doctor put me on these tablets.

     ဆီသို့။ သို့။ ကို။

     • march on the capital

     fml upon တွင်၊ မှာ။

     • a town on the coast.

     also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

     • a story based on fact.

     ဖြင့်။ နှင့်။

     • live on a pension/one's savings/a student grant.

     ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

     • information available on computer/disc/tape.

     also fml upon အပေါ်။ မှာ။

     • a tax on tobacco.

     အပေါ်။ မှာ။ ကို။

     • a ban on imports.

     နှင့်စာလျှင်

     • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

     ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

     • on business/holiday.

     ကို။ မှာ။

     • You can phone me on 0181-530 3906.

     also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

     • Wave up on wave of violence spread through the city.

     target

     Noun

     ~ archery ပစ်မှတ်

     • shoot off target ie fail to hit it.

     ပစ်မှတ်။ ပစ်ကွင်း။

     • bomb military targets.

     ~ for sth ဝေဖန်မှု စသည် ပစ်မှတ်။ ...ဖတ်။

     • become a target for scorn/hate/derision.

     သတ်မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းချက်။

     • meet one's export targets

     ~ targets plural

      Verb

      ~ sth at/on sth/sb usu passive ချိန်ရွယ်သည်။ ရည်မှန်းသည်။

      • two men were targeted by the attackers.

      ~ targets 3rd person; ~ targeted past and past participle; ~ targeting present participle