crude

Noun

မသန့်စင်ရသေးသော၊ အစိမ်းဖြစ်သော၊ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်သော

  ~ crudeness မမှည့်ခြင်း

   ~ crudes plural

    Adjective

    သဘာဝအတိုင်းရှိသော။ အရိုင်း။

    • crude oil/ore.

    အကြမ်းထည်ဖြစ်သော။ အနုမစိတ်ရသေး သော။ အကြမ်း။

    • I made my own crude garden furniture.

    မိုက်ရိုင်းသော။ ရုန့်ရင်းသော။

    • He told some rather crude i.e sexually offensive jokes.

    ~ cruder comparative; ~ crudest superlative

     Adverb

     ~ crudely သဘာဝအတိုင်း