contagious

Adjective

အနေနီးကပ်၍ ကူးစက် တတ်သောရောဂါ

  • Scarlet fever is highly contagious.

ထိုရောဂါမျိုးရှိသော

    တစ်ဦးမှတစ်ဦး အလွယ်တကူ ကူးစက်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော။

    • Yawning is contagious.