cock-sure

Adjective

အလွန်ကျိန်းသေသော

    cocksure

    Adjective

    ကျိန်းသေသော။ သေချာပေါက်။

    • He's so cocksure—I'd love to see him proved wrong. သူ့ကိုယ်သူသိပ် ထင်နေတယ်၊ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါပြချင်လိုက်တာ။