close

Noun

လုပ်ငန်း၊ ကာလချိန်တာ အဆုံး၊ အဆုံးပိုင်း။ in sing. fml

 • The ceremony was brought to/came to/drew to a close with the singing of the national anthem.

တစ်ဖက်ပိတ်လမ်းများ တွင် လမ်းအမည်၌ထည့်သုံးသော စကားလုံး

 • Brookside Close.

ခရစ်ယာန်ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း စသည်၏ ပရိဝုဏ်။

  ~ closes plural

   Verb

   ပိတ်သည်။ ဖုံးသည်။

   • If you close your eyes/you can't see anything.

   လုပ်ငန်း ပိတ်သည်၊ ပိတ် ထားသည်။

   • They closed our local station years ago.

   အပြီးသတ်သည်။ နိဂုံးချုပ်သည်။

   • The speaker closed the meeting with a word of thanks to the chairman.

   မီလာ၊ ကပ်လာ၊ နီးလာသည်။

   • He's closing the gap on his rivals.

   ~ closes 3rd person; ~ closed past and past participle; ~ closing present participle

    Adjective

    အချိန်၊ နေရာနီးသော၊ နီးကပ်သော။ ခါနီး။

    • The children are close to each other in age.

    သွေးနီးသော

    • a close relative.

    ရင်းနှီးသော

    • She is very close to her father/She and her father are very close.

    အလုပ်သဘောအရနီးကပ်သော၊ ဆက်သွယ်မှုရှိသော။

    • The two companies have close links with each other.

    ထပ်တူနီးပါးဖြစ်သော။ …လုနီးပါးဖြစ်သော။

    • His feeling for her was close to hatred.

    အသေအချာ။ အသေးစိတ်။ အနီးကပ်။

    • On closer examination/inspection the painting proved to be a fake.

    ပွတ်ကာသီကာ နှာတစ်ဖျားဖြင့်နိုင်သော။

    • a close contest/match/election.

    စိပ်သော။ ပြွတ်သိပ်သော။

    • The soldiers advanced in close formation.

    သီသီကလေး။ လက်မတင်ကလေး။

    • We caught the train in the end/but it was close i.e we nearly missed it.

    ပြောင်အောင်။ အငုတ်မကျန်အောင်။

    • A new razor gives a close shave.

    လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းထားသော။

    • keep something a close secret.

    အိုက်စပ်စပ်ဖြစ်သော။

    • It's very close and thundery today.

    မွန်း ကျပ်သော။ လှောင်သော။

    • STUFFY Open a window—it's very close in here.

    သိုသိပ်သော။ လျှို့ဝှက်သော

    • She's always been a bit close about their relationship.

    ကပ်စေးနှဲသော။ တွန့်တိုသော

    • He's very close with his money.

    သရ သံ ဌာန်ချင်းနီးသော။ phonetics

    • The English vowels I and U are close.

    ~ closer comparative; ~ closest superlative

     Adverb

     ထပ်တူနီးပါး။ နီးကပ်စွာ။ ပူးကပ်လျက်။

     • She stood close up against the wall.

     off

     Noun

     sing ~ the off တာထွက်။

     • They're ready for the off.

     ခရစ်ကက်တွင် ရိုက်လှည့်ကျသူ မျက်နှာမူရာ ကွင်းတစ်ခြမ်း။

     • play the ball to the off.

     Adjective

     ~ with sb infml esp Brit ခပ် စိမ်းစိမ်း။ ဗန်း မကြည် သော

     • He was a bit off with me this morning.

     လက်မခံနိုင် သော။ လွန်လွန်းသော

     • They want to cut our expenses—that's a bit off/isn't it?

     မကျန်းမာ သော။ နေမကောင်းသော

     • You look a bit off this morning/Mary.

     ပုပ် သော။ သိုး သော

     • The milk smells/tastes decidedly off.

     Adverb

     ခရီးကွာလှမ်းမှုပြသောစကားအချိန်ကွာလှမ်းမှုပြသောစကား

     • The town is still five miles off.

     ဖယ်ရှားခြင်း၊ ချွတ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း စသည် ပြသောစကား

     • He's had his beard shaved off.

     ထွက်ခြင်း၊ သွားခြင်းကို ပြသောစကား

     • They're off ie The race has begun.

     ဖျက်သိမ်းခြင်းပြသော စကား

     • The wedding/engagement is off.

     ပျက်လျက် ပြတ်လျက် ရှိသည်။ ပိတ် ထားသည်။

     • The water/gas/electricity is off.

     esp Brit …ဟင်း မရနိုင် ဖြစ်သည်

     • The fish with almonds is off today.

     ခွင့်ယူသည်၊ ယူမည်

     • I think I'll take the afternoon off ie not work this afternoon.

     လျှော့ ပေးသည်

     • shoes with £ 5 off.

     ဇာတ်ခုံနောက်ဘက်မှ သို့ ဘေးဘက်မှ။

     • noises/voices off.

     Preposition

     မှ။ က။

     • Scientists are still a long way off finding a cure.

     မှ ခွဲထွက်သော။ မှ ထုတ်ထားသော

     • a bathroom off the main bedroom.

     မလှမ်းမကမ်းတွင်

     • an island off the coast of Cornwall.

     ဖြတ်လျက်၊ ပြတ်လျက်။

     • He's finally off drugs ie He no longer takes them.

     Verb

     ~ offs 3rd person; ~ offed past and past participle; ~ offing present participle

      off-

      Prefix

      ကွာသော၊ လှမ်းသော၊ ဝေးသော၊ ချသော အနက်တို့ဖြင့် ကြိယာ စသည် ပုဒ်ဖွဲ့ရာတွင် သုံးသည့် ရှေ့ဆက်

      • off-stage