chromatic

Noun

အရောင်အသွေးနှင့်သက်ဆိုင်သော

  ~ chromatics ဆေးအရာင်ဆိုင်ရာပညာရပ်

   Adjective

   အသံအနိမ့်အမြင့် တစ်ဝက် စီခြား၍ စဉ်ထားသောသံစဉ်။ အသံပြည့် ခုနစ်သံနှင့် အသံဝက် ငါးသံ ပေါင်း ၁၂သံ ပါရှိသည်။ music

    အရောင်နှင့်ဆိုင်သော။ အရောင်ပါသော။