cell

Noun

ဆဲလ်

  ဆဲလ် သက်ရှိတို့တွင် ရှိသော ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အသေးဆုံးယူနစ်

   တရားအားထုတ်ရာ အခန်းငယ်။ အကျဉ်းသားထားရာ အခန်းကျဉ်း။

    ပျားလပို့တွင်ကဲ့သို့သော အကန့်အကန့်ရှိသော အခန်းငယ်။

     လျှပ်စစ်ဓာတ်ခဲ

     • a photoelectric cell.

     ကလာပ်စည်း။ ဆဲလ်။

     • red blood cells.

     နိုင်ငံရေးကလာပ်စည်း

     • a terrorist cell.

     ~ cells plural