catch

Noun

ဖမ်းသည်

  ဖမ်းခြင်း။ ဖမ်းမိသည့်ပမာဏ။

  • a huge catch of fish.

  ယောကျာ်း၊ ရည်းစားအဖြစ် ဖမ်းရန်သင့်တော်သူ။

  • He's a good catch i.e worth getting as a boyfriend or husband.

  ချိတ်

  • The catch on my handbag is broken.

  မြှုပ်ကွက်

  • The house is very cheap. There must be a catch somewhere.

  ~ catches plural

   Verb

   လိုက်ဖမ်းသည်။ ဖမ်းဆီးမိသည်။ စွဲကပ်သည်။ ချိတ်မိသည်။ ကူးစက် ပျံ့နှံ့သည်။ to catch at နှစ်နှစ်သက်သက် လက်ခံသည်။

    လှမ်း၍ဖမ်းသည်။

    • I threw a ball to her and she caught it.

    လိုက်ဖမ်းသည်။ မိသည်။ ဖမ်းမိသည်။

    • How many fish did you catch? catch a thief.

    တစ်စုံတစ်ခု လုပ်နေသည်ကို အမှတ်တမဲ့ တွေ့သည်၊ မိ သည်။

    • I caught a boy stealing apples from the garden.

    မီသည်

    • catch the post i.e post letters before the box is emptied.

    အချိန်မီအုပ်မိသည်

    • I was hoping to catch you at home.

    ကြည့်ရှုသည်။ နားဆင်သည်။ တက်ရောက် သည်။ infml

    • Let's eat now and maybe we could catch a movie later.

    ဖျတ်ခနဲမြင်လိုက်သည်။ အနံ့ရလိုက်သည်။

    • I caught a look of surprise on her face.

    ငြိသည်။ တိုက်မိသည်။ ခတ်မိသည်။

    • Her dress caught on a nail.

    ရောဂါရသည်

    • catch flu/pneumonia/bronchitis.

    သဘောပေါက်သည်

    • Sorry/I didn't quite catch what you said.

    ထိသည်။ ထိုးသည်။

    • The stone caught him on the side of the head.

    မီးစွဲသည်။ မီးညိသည်။

    • These logs are wet: they won't catch.

    မိအောင်ရေးဆွဲသည်

    • The artist has caught her smile perfectly.

    ခရစ်ကက် ကစားရာတွင် ဘောလုံးမြေမကျမီ ဖမ်းမိသွား၍ ဘောလုံး ရိုက်သူ ထွက်ရ သည်။

     ~ catches 3rd person; ~ caught past and past participle; ~ catching present participle

      Adjective

      ~ Catching အာရုံဖမ်းစားလွန်းသော။ ကူးစက်တတ်သော။

       catch-

       Noun

       ကြာအေး အမေရိုက်၍ လွတ်လမ်းမမြင်သော အခြေအနေ။ ရှေ့ ကလူကိုမီသွားသည်။ မပြီးပြတ်သေးသော အလုပ် အတွက် အချိန်ပိုလုပ်သည်။ အလုပ်ကြွေးဆပ်သည်။ မသိခဲ့သည်များကို သအောင် လုပ်သည်။ စိတ်ဝင်စားသည် သို့ ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ကိုးရိုးကားရားရှိချိန် အလစ်ဖမ်းမိသည်။ အလစ်မိသည်။

        some

        Noun

        အချို့သော

         Adjective

         used with uncountable N အချို့။ အနည်းငယ်။ နည်းနည်း။

         • Some mail came for you this morning.

         used with plural countable ns, usu referring to three or more အချို့။ အနည်း ငယ်။

         • There were some papers on the desk.

         usu stressed used with countable and uncountable N တချို့တလေ။ တချို့။ အချို့။

         • some people never seem to put on weight while others are always on a diet.

         အတော်

         • It was with some surprise that I heard the news.

         အတန်အသင့်။ အတန် ငယ်။

         • She made some mistakes but her work was otherwise good.

         used with singular countable ns တစ်ယောက်၊ တစ် စောင်၊ တစ်ခု၊ တစ်ချိန် စသည်။

         • Some man at the door in asking to see you.

         /also såm / ခန့်။ လောက်။

         • He spent some twelve years of his life in Africa.

         ပဋိသေဓ အနက်ဆောင်သော စကား။ ရှာမှရှား။ အားကြီး။

         • Some kind of expert you are! You know even less than me.

         တကယ်ကောင်းသော။ တကယ်တော်သော။

         • That's some achievement—you must be very proud.

         Pronoun

         အချို့။ တချို့။ နည်းနည်း။

         • Some disapprove of the idea.

         အချို့။ တချို့။ နည်းနည်း။

         • We need some of the same colour paint.

         တချို့ တလေ။ တချို့တစ်ဝက်။

         • All these students are good/but some work harder than others.

         တချို့တလေ။ တချို့ တစ်ဝက်။

         • Some of the students had done their homework but most hadn't.

         -some

         Acronym

         with N and V forming Adj ...ဖွယ်ကောင်းသော။ ...တတ်သော။

         with numbers forming N ...ယောက်၊ ဦး၊ ခု စသည် တွဲ၊ စု စသည်။

         z

         Noun

         နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ

         • Zebra begins with a Z.

         ~ zs plural

          Number

          အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်၏ နောက်ဆုံးအက္ခရာ။

           Z

           Noun

           ~ Zs plural

            s

            Noun

            also s ၁၉ ခုမြောက် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ။

            • 'Say' begins with an'S'.

            ~ ss plural

             Abbreviation

             SAINT

             • SS Philip and James.

             in former British currency SHILLING S.

              အဝတ်အထည် စသည် ဆိုက်သေး။

               SOUTH, SOUTHERN

               • S Yorkshire.

               Contraction

               used after he, she or it and when, where, what, who or how is အစား အတိုကောက်

               • What's he doing now?

               used after he, she or it and where, what, who or how has အစား အတိုကောက်

               • Where's he gone?

               Let နှင့် us ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နောက်ဆက်

               • Let's go to the pub for lunch.

               Acronym

               ပိုင်ဆိုင်သူ ဧကဝုစ်ဖြစ်ကြောင်းပြ နောက်ဆက်။

               • the woman's hat.

               တစ်စုံတစ်ခုသော အိမ်၊ ဆိုင် စသည် သက်ဆိုင် မှုပြ နောက်ဆက်။

               • Shall we go round to David's house tonight?

               စ နှင့် အဆုံးမ သတ် သော ဗဟုဝုစ် နာမ်များတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သက်ဆိုင်မှု ကိုပြ နောက်ဆက်။

               • the women's quarters.

               ရံဖန်ရံခါ တွင် ဗဟုဝုစ်ကိန်း သို့ နာမ် ဖန်တီး ရန်ထည့် သည့် နောက်ဆက်။

               • in the 1990's.

               -s

               Acronym

               ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြသော နောက်ဆက်

               ပိုင်ဆိုင်သူ ဗဟုဝုစ်ဖြစ်ကြောင်းပြ နောက်ဆက်

               S

               Noun

               ~ Ss plural