boundary

Noun

နယ်သတ်မျဉ်း။ နယ်နိမိတ်။

  • The fence marks the boundary between my land and hers.

ခရစ်ကက် ကွင်း နယ်နိမိတ် ကျော် သည့် ရိုက်ချက်။ လေးခေါက် ခြောက် ခေါက် ပြေးမှတ် ရသည်။

  • He scored 26 runs/all in boundaries.

~ boundaries plural