arty

Adjective

အများအထင်ကြီးအောင် အနုပညာ မြတ်နိုးဟန်ပြသော။ also artsy

  • Joanna's arty friends.

~ artier comparative; ~ artiest superlative

    thesaurus