affluent

Noun

ချမ်း​သာ​သော

  အလျှံပယ်ဖြစ်​သော

   ကုံလုံကြယ်ဝ​သော

    စည်း​စိမ်ပြည့်​ဝ​သော

     ~ affluents plural

      Adjective

      အလျှံပယ်ဖြစ်ခြင်း

      • an affluent lifestyle. His parents were very affluent.

      ဥစ္စာပေါသော

       ကြွယ်ဝသော

        ချမ်းသာသော