accessory

Noun

အပိုပစ္စည်း

  အသုံးအဆောင်။ တွဲဖက်ပစ္စည်း။

   ~ to sth law ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အလိုတူအလိုပါ။

   • she was charged as an accessory to murder.

   ~ accessories plural

    Adjective

    အတူဖြစ်သော။ ကြံရာပါဖြစ်သော။ ကြံရာပါ။