abnormal

Noun

မူကွဲ

  သဘာဝမကျခြင်း

  • abnormality

  Adjective

  ပုံမှန်မဟုတ်သော။ မူမမှန်သော။ ဖောက်ပြန်သော။

   ပုံမှန်မဟုတ်သော။ မူမမှန်သော။ ဖောက်ပြန်သော။

   • the illness is recognizable from the patient's abnormal behavior.

   Adverb

   ~ abnormally သဘာဝမကျဘဲ။