ability

Noun

စွမ်းအား

  အစွမ်း

  • I try to do my job to the best of my ability.

  တတ်ကျွမ်းမှု။ အရည်အချင်း။

   စွမ်းရည်

    စွမ်းပကား

     တတ်နိုင်စွမ်း

      ~ abilities plural

       Prefix

       -able, -ible အဆုံးသတ်သောပုဒ်များ၏ နောက်ဆက် နာမ်ပုဒ်ပြောင်းပစ္စည်း။ …နိုင်သောသဘော၊ အလား အလာ။