al

Noun

နာမ်ကို နာမဝိသေသနပုဒ်သို့ ပြောင်းပေးသော နောက်ဆက်။ ဆိုင်ရာ ဖြစ်သော

ကြိယာကိုနာမ်ပုဒ်သို့ပြောင်းပေးသော နောက်ဆက်။ ခြင်း။ မှု။